یا اللهُ یا رحمانُ یا رحیم یا مُقَلِّبَ القُلوب ثَبِّت قَلبی عَلی دینِک (خواندن این ذکربعدازنمازهای واجب بسیارتاکیدشده است.)
افرادمي بايست جهت دريافت كارت دانشجويي مراحل1تا8راانجام داده وجهت دريافت كارت تغذيه بايد مرحله9رانيزانجام داده وكارت خودرادرساختمان انديشه اتاق130دريافت نمايند.
 
1.ورودبه سايت اصلي دانشگاه
2.ورودبه سامانه تغذيه
3.كليك برروي (ثبت نام دانشجويان )وپس ازواردنمودن كدملي ، شماره دانشجويي وتاريخ تولدبه همراه روز و ماه تولد وگرفتن كلمه عبور
4.كلمه ادامه راكليك كنيد 
5.بارگزاري عكس بامشخصات خواسته شده
6.ويرايش مشخصات ودرصورتي كه مغايرت ندارد
7.تاييدمرحله ششم 
8.انتخاب يكي ازگزينه هاي (كارت تغذيه ودانشجويي وياكارت دانشجويي)
كه اگركارت تغذيه ودانشجويي راانتخاب نموديدحتماًبايستي به مرحله 9 رفته وهزينه پرداخت نماييد، درغيراينصورت تا مرحله 8 كفايت مي كند.
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
Powered by DorsaPortal