یا اللهُ یا رحمانُ یا رحیم یا مُقَلِّبَ القُلوب ثَبِّت قَلبی عَلی دینِک (خواندن این ذکربعدازنمازهای واجب بسیارتاکیدشده است.)
دانشجويان مشمول حداكثر تا 20روزپس ازثبت نام به ساختمان انديشه اتاق 130مراجعه نموده در غير اينصورت دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال تاخير در صدور معافيت تحصيلي آنها نخواهد داشت همچنين در صورت عدم صدور معافيت تحصيلي قادربه انتخاب واحددرترم جديدنخواهندبودوفايل آنهامسدودخواهدشد.
درضمن دانشجويان مي توانندازطريق سايت دانشگاه آزاداسلامي خوراسگان به آدرسwww.khuisf.ac.ir
  بامراجعه به حوزه معاونت دانشجويي وآيكون دايره مشمولين ،لينكهاي نظام وظيفه رامشاهده نموده وازاطلاعات آن استفاده وپاسخ سؤالات خودرادريافت نمايند.
مدارك موردنيازجهت صدورمعافيت تحصيلي
 
 1.دو قطعه عكس 4*3(ترجيحاٌسياه وسفيد)
  2.تصويرگواهي دوره سه ساله نظام جديد+دوره پيش دانشگاهي جهت ثبت نام درمقطع كارشناسي پيوسته (ريزنمرات قابل قبول نيست)
  2.برگه اعلام اتمام معافيت تحصيلي مقطع كارداني ياتصويرگواهي كارداني جهت ثبت نام درمقطع كارشناسي ناپيوسته
 2.برگه اعلام اتمام معافيت تحصيلي مقطع كارشناسي ياتصويرگواهي كارشناسي جهت ثبت نام درمقطع كارشناسي ارشد
 
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
Powered by DorsaPortal