یا اللهُ یا رحمانُ یا رحیم یا مُقَلِّبَ القُلوب ثَبِّت قَلبی عَلی دینِک (خواندن این ذکربعدازنمازهای واجب بسیارتاکیدشده است.)
پيشنهادات وانتقادات ازاماكن عمومي دانشگاه
جهت بررسي مشكل دراماكن عمومي دانشگاه
جهت رسيدگي به شكايات ازاماكن عمومي دانشگاه افرادمي توانندبه اتاق128درساختمان انديشه به آقاي شريعتي مديراموردانشجويي ياشماره داخلي 2455مراجعه نمايندتانسبت به بررسي مشكل موجوداقدامات انجام شود.
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
Powered by DorsaPortal